ArboFytaal Fytaal

Vitale mensen maken

vitale organisaties

ArboFytaal

Wilt u investeren in gezond gedrag van uw medewerkers? Investeren in de inzetbaarheid van uw medewerkers is ontzettend waardevol. In de eerste plaats kunt u kosten besparen, een zieke medewerker kost al gauw anderhalf tot twee en een half keer de brutoloonkosten.

Driekwart van het ziekteverzuim is niet gerelateerd aan arbeidsomstandigheden. Een belangrijk deel vloeit voort uit leefstijlfactoren. Er is een duidelijke relatie tussen roken, alcoholgebruik, overgewicht en ziekteverzuim. Bijna 60% van de Nederlanders heeft een ongezonde leefstijl.

Gezonde en tevreden werknemers staan garant voor een hogere productiviteit, zijn meer betrokken en gemotiveerder.
Met meer aandacht voor preventie zorgt u voor een gezondere werkomgeving, waarbij het werkplezier en de productiviteit van uw mensen toenemen en de kans op langdurige uitval vermindert.

 • Fytaal zorgt door middel van een positieve, motiverende benadering voor vitalere werknemers.
 • Fytaal zoekt naar de beste oplossing voor uw organisatie.
 • Fytaal biedt een complete aanpak voor een goede balans tussen arbeid en gezondheid door middel van (arbeids)fysiotherapie, werkplekonderzoeken en clinics. De clinics worden altijd op maat gemaakt aan de hand van de wensen en behoeften van uw organisatie.

Werkplekonderzoeken
Een werkplekonderzoek kan gedaan worden om meer inzicht te krijgen hoe de werkplekken voor uw medewerkers zijn ingericht. Ook kan een werkplekonderzoek gedaan worden bij werknemers met een lichamelijke klacht. Door middel van een werkplekonderzoek komt u te weten of de lichamelijke klacht door de werkomstandigheden negatief beïnvloedt wordt.
Ook bestaat de mogelijkheid om een werkplekonderzoek uit te breiden met een vitaliteitscheck en/of een bewegingsanalyse.

Arbeidsfysiotherapie
Arbeidsfysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, functioneel herstel, gedrag en arbeidsfactoren, waarbij specifiek wordt gelet op de mens in interactie met zijn of haar werkomgeving. Arbeidsfysiotherapie is dus altijd werkrelevant.

Hoofddoel van de arbeidsfysiotherapeut is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren in zijn/haar werk. De arbeidsfysiotherapeut richt zich op het herwinnen van de balans tussen belastbaarheid en gevraagde arbeidsbelasting.

ArboFytaal clinics
De vitaliteitworkshops nemen weinig tijd in beslag en zijn prijstechnisch interessant. De clinics duren maximaal 1 dagdeel.
Voorbeelden van onderwerpen voor clinics kunnen zijn:

 • Zitten is het nieuwe roken
  Negatieve effecten & optimaal zitgedrag
 • Leefstijl
  Slapen, voeding, beweging en stressmanagement
 • Positieve werkidentiteit
  Vergroot de intrensieke en extrensieke motivatie door o.a. de betrokkenheid te vergroten
 • Sterke eigenschappen
  Ontwikkel sterke eigenschappen zonder de zwaktes te ontkennen

Wilt u weten of Fytaal iets voor uw bedrijf kan betekenen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of bellen naar 035-5432700 // 06-14381411.